Лична охрана

лична охрана

Личната охрана има както древна традиция, така и оформящи се актуални международни стандарти. Тя възниква под формата на частна охрана, като с развитието на държавността се институционализира, а в съвременния свят двете форми, частна и институционална, съществуват паралелно.

Продължение

Денонощен видеомониторинг

Видеонаблюдение на бизнес

Градим бизнес в изключително динамична, но за съжаление, не достатъчно сигурна среда. Ежедневно се сблъскваме с проява на агресия, престъпления и злоупотреби, превърнали се в част от съвременния свят. Без съмнение предприемачите, които държат на просперитета на бизнеса си, не биха допуснали да оставят своите обекти, търговски помещения и складови бази на случайността.

Продължение

Физическа охрана на обекти

Необходимостта от сигурност

Съгласно “Закона за частната охранителна дейност”, охрана може да се извършва единствено от лицензирана фирма. Незаконно е да се поверява осъществяването на физическа охрана на обекти на фирми и лица, които не притежават нужните лицензи, знания, умения и квалификация за извършване на охранителна дейност.

Продължение