Физическа охрана на обекти

Необходимостта от сигурност

Съгласно “Закона за частната охранителна дейност”, охрана може да се извършва единствено от лицензирана фирма. Незаконно е да се поверява осъществяването на физическа охрана на обекти на фирми и лица, които не притежават нужните лицензи, знания, умения и квалификация за извършване на охранителна дейност.

Продължение