Какво да очаквате от работата като охранител?

охранител
Кариерата на служител по сигурността често е пренебрегвана професия в съвременния живот. Истината обаче е, че охранителите играят съществена роля в много аспекти на днешния бизнес – от строителни площадки до търговски центрове, бизнес сгради, училища, министерства, посолства, масови мероприятия.
Продължение