Какво да очаквате от работата като охранител?

охранител
Кариерата на служител по сигурността често е пренебрегвана професия в съвременния живот. Истината обаче е, че охранителите играят съществена роля в много аспекти на днешния бизнес – от строителни площадки до търговски центрове, бизнес сгради, училища, министерства, посолства, масови мероприятия.

Работата като охранител би могла да ви осигури динамично работно място и повишение. Някои компании наемат кадри без опит в областта, при условие че си набавите необходимите документи.

Какво е необходимо да знаете, преди да облечете униформата:

# Необходими документи и квалификация

Валидното удостоверение за завършен курс за професията охранител обикновено е основно изискване за работа като сертифициран служител по сигурността в България. За да имате право да кандидатствате за позицията, задължително трябва да притежавате и диплома за завършено средно образование, свидетелство за съдимост, медицинско удостоверение и удостоверение от НСС за липса на процесуално- следствени мероприятия и заведени дела срещу кандидата.

# Имате необходимите документи – какво следва?

В свят, в който защитата на нечии активи е толкова важна, охранителният бранш в България със сигурност е в нужда от подходящо обучени професионалисти. След получаване на необходимия набор от документи за практикуване на професията, отговорностите често могат да варират. Ето и някои от по-разпространените опции:

Физическа охрана

Най-често срещаният тип служители по сигурността, при който охранителите извършват пропускателен режим, контрол на достъп, осигуряват реда в охранявания обект. Осъществяват мерки по превенция и защита от кражби, посегателства, вандализъм. Охраната задължително се осъществява чрез лицензирана по ЗЧОД фирма.

Охрана на масови мероприятия

Охранителите биват наемани да следят поведението на тълпите сред големи публични събития и на фестивали: да помагат, ръководят, информират, патрулират и контролират тълпата. Често в ситуация на пренаселеност или напрежение (на футболни мачове например), охраната е отговорна за овладяването на ситуацията чрез предоставяне на ясни инструкции с цел предотвратяване на конфликтни ситуации.

Лична охрана

работата се състои в защитата на конкретна личност или група хора.

Охрана със СОТ

реакция чрез патрули на сигнали от монтирана в обекта сигнално-охранителна техника.

Инкасо

Превоз на парични средства и ценности. Някои обекти като химически заводи, летища или други, предполагащи специализирани нужди за сигурност, изискват специализирано обучение и инструкции на кадрите.

Един от основните аспекти на кариерата в този сектор е да намерите „нещото” в работата, което ви кара да се чувствате на място, докато изпълнявате служебните си задължения.

Например, ако сте от типа, който обича да помага на околните, да ги защитава и ако имате добро око за детайлите, то вие сте подходящ за работа в административна или жилищна сграда, където ще имате задачата да поздравите пристигащите и да сте сигурни, че всички, които влизат в сградата, реално имат причина да бъдат там.

Тези, които се идентифицират като интроверти, също биха могли да се реализират в този сектор като нощни охранители например, където работата ще се състои в защита на имуществото срещу кражба или вандализъм.

Кариерата като охранител може да бъде подходящ вариант за студенти, тъй като гъвкавите часове лесно биха се съчетали с учебния график.

Качествата, от които ще имате нужда, за да оцелеете:

Комуникационни умения

Както на повечето места в днешно време, необходимостта от безупречна комуникация е неразделна част и от тази индустрия. Ще бъде ваша задача да следвате даден протокол и да работите с голям брой хора, гарантирайки тяхната безопасност.

Мислене на място

Естеството на този тип работа предполага възникването на ситуации, в които ще бъде необходимо използването на здрав разум и бърза реакция, преди нещата да са излязли извън контрол. В този ред на мисли бързото и гъвкаво мислене е необходимо умение за справяне с професията.

Адаптивност

Да бъдеш охранител е повече от просто патрулиране. Ще трябва да се адаптирате към редица различни условия и изисквания, за да можете успешно да изпълнявате задълженията си. Винаги продължавайте да се учите.

Поради причината, че технологиите се менят непрекъснато, е нужно охранителите да бъдат добре обучени и запознати с устройства и системи. Непрекъснатото професионално обучение е задължително условие, ако искате да се развивате и да бъдете успешни във всяка една професия и начинание.

Няма коментари

Напишете коментар

Без спам коментари