Как една охранителна фирма работи по време на пандемия

Как една охранителна фирма работи по време на пандемия

Новият коронавирус COVID-19 беше посрещнат със силно драстични, но същевременно необходими действия от страна на управляващите по цял свят. Дейността на някои обекти и бизнеси беше преустановена до второ нареждане, за да се ограничи струпването на много хора на едно място и по-мащабното разпространение на зараза.

Относно състоянието на нашата индустрия, охранителните фирми изпълняват важна обществена и социална роля и са поставени в положение, при което трябва да вземат решение по какъв начин биха могли да гарантират безопасността и сигурността на служителите си, които продължават да изпълняват служебните си задължения, като същевременно осигурят ред и безопасност в охраняваните обекти, спазвайки поетите ангажименти, заложени в настоящите договори.

На първо място трябва да приложим правилната тактика и стратегия, и в условията на глобална пандемия да поддържаме сигурността на клиентите си надеждна, като същевременно запазим здравето на преките изпълнители на услугата сигурност.

По-долу сме представили няколко действия, предприети от нас.

Планиране на промени и отсъствия

По отношение на един доста неизвестен вирус и влиянието, което той ще окаже върху нашата работна сила в бъдеще, трябва да бъдем добре подготвени да реагираме на всякакъв вид колебания на кадрите. В отговор на евентуално по-зачестените отсъствия, най-доброто решение, за да се гарантира на клиента, че ще получи качествена услуга, е мениджърите да контролират и планират текущата наличност на кадри, както и да имат в резерва евентуални хора, които биха реагирали при нужда.

Предизвикателство пред всяка охранителна фирма е да гарантира, че всеки отсъстващ охранител е заменен с такъв със същите умения и възможности, обучен по същия начин.

Наличието на екип от добре обучени специалисти в готовност гарантира непрекъснато обслужване, което би отговорило на очакванията на клиентите и им гарантира наличието на високо ниво на сигурност.

Дистанционен контрол

Въпреки, че повечето клиенти имат нужда от непроменено работно време и очакват охранителите да останат по работните си места, предвид сферата на нашата дейност, рисковете ще бъдат сведени до минимум чрез дистанционен надзор.

От изнесен оперативен дежурен център мениджърите по сигурността биха могли да управляват активно услугата, предоставяна по различните обекти, което би намалило физическия контакт и риска от заразяване. Наличието на техническа способност това да се случи позволява на ръководителя да взима информирани решения на база на получената информация.

В допълнение към редовните отчети за изминалата смяна охраната може да се наложи да получава навременни актуализации за нови и възникващи заплахи, свързани с пандемията или нови изисквания на клиента, които може да се наложи незабавно да бъдат приложени.

За да се гарантира максимална безопасност, охранителните фирми трябва да са осигурили на работниците си допълнително обучение за справяне с пандемията и необходимите предпазни средства: маски, ръкавици и дезифектанти. За щастие, това обучение би могло да се извърши в офис или дистанционно, като бъде съобразено с индивидуалните нужди на всеки клиент.

Необходимо е то да се фокусира върху индивидуалната и обща отговорност, осведомяване и разбиране на заплахите и рисковете и въздействието върху начина на изпълнение на служебните задължения.

Подходящ инструктаж е необходим за местата, които в момента имат нужда от засилено охранително присъствие, като хипермаркети и болници. Съобщенията трябва да описват подробно какво се изисква от охранителите по време на дежурството и промените, които трябва да бъдат направени по време на смяната, така че да не са изложени на риск. Този тип обучение би позволил на охраната да бъде ситуативно запозната с рисковете за себе си и посетителите на тези обекти.

Абсолютно задължително е непрекъсната обмяна на информация между дежурните охранители, възложителите и ръководството на охранителната фирма.

Нашата индустрия трябва да гарантира, че както охранителите на пост, така и ръководството на бек офиса са способни да предоставят непрекъсната услуга по време на пандемия и това изисква адекватна информираност относно ситуацията.

В крайна сметка ролята на охранителя е двустранна: сигурност и безопасност. Сигурност: за осигуряване на бдителност и възпиране на обществените заплахи. Безопасност: за да отговорим на променящите се ситуации по начин, който включва комуникация, сътрудничество и предпазливост.

Изключително важно е служителите на фирмата да почувстват сигурност и съдействие от страна на ръководството, за да могат те самите да изпълняват служебните си задължения.

Няма коментари

Напишете коментар

Без спам коментари