Физическа охрана на обекти

Необходимостта от сигурност

Съгласно “Закона за частната охранителна дейност”, охрана може да се извършва единствено от лицензирана фирма. Незаконно е да се поверява осъществяването на физическа охрана на обекти на фирми и лица, които не притежават нужните лицензи, знания, умения и квалификация за извършване на охранителна дейност.

Етапи на охранителната дейност

Дейността на охранителните фирми е етапно свързана с тънкости и специфични особености.

Преди поемане на обекта под физическа охрана. Осъществява се детайлно изследване, анализиране на риска и изготвяне на ясна концепция за сигурност на обекта от специалисти в охранителната дейност. Концепцията съдържа всички предписания за организацията на охранителната дейност в конкретния обект, маршрути за обходи, постове на охранителите, действия при екстремни ситуации.

След поемането на обекта под физическа охрана. Етапът е свързан с разработването на организация на същинската охранителна дейност и включва:

 • инструктаж на охранителите относно действията при различни рискови ситуации като обир, нападение, конфликти;
 • оценка на риска в обекта;
 • пълно поемане на ръководството и организацията на охраната на обекта;
 • даване на насоки и препоръки за подобряване на нивото на сигурност в обекта;
 • съдействие на дежурните охранители от автопатрулни екипи при екстремни ситуации.

Защо лицензирана охранителна фирма?

Лицензираната охранителна фирма е единственият компетентен орган, който може да осигури:

 • максимално сигурна защита на промишлени обекти, бизнеси, имущество, учебни заведения и други;
 • спокойствие за сигурността на съхраняваните стоки или материали;
 • гарантирана спокойна работа в охраняваните обекти;
 • допълнителна сигурност на служителите в охраняваните обекти;
 • защита при потенциален риск от кражба на пари или други ценности;
 • денонощна, нощна, дневна или почасова професионална физическа охрана на обектите.

И не на последно място – гаранция в случай на инцидент, чиито щети се поемат от охранителната фирма.

Няма коментари

Напишете коментар

Без спам коментари