Денонощен видеомониторинг за повече сигурност

По-голямата част от обществото иска да се подсигури срещу престъпните набези, а това може да се случи, ако гражданите и бизнесът потърсят специализирана охранителна фирма, която да предложи съвкупност от методи за охрана. Тези методи се касаят до физическа охрана на обекти, използване на сигнално-охранителна техника и не на последно място – видеомониторинг.
Продължение

Видеомониторинг в областта на сигурността и охраната

видеомониторинг
Видеомониторингът или денонощното видеонаблюдение е услуга в областта на сигурността и охраната, която предлага превантивна мярка срещу посегателство върху личната или частна собственост.

Видео контролът се извършва чрез изграждането на проект и поставянето на камери за видеонаблюдение на даден обект, като по този начин той се наблюдава 24 часа от оперативно-дежурен център. При ситуация на кражба, пожар, природно бедствие, нередност от оперативния център подават сигнал към охранителната фирма, която изпраща екип, който да провери обекта.
Продължение

Денонощен видеомониторинг

Видеонаблюдение на бизнес

Градим бизнес в изключително динамична, но за съжаление, не достатъчно сигурна среда. Ежедневно се сблъскваме с проява на агресия, престъпления и злоупотреби, превърнали се в част от съвременния свят. Без съмнение предприемачите, които държат на просперитета на бизнеса си, не биха допуснали да оставят своите обекти, търговски помещения и складови бази на случайността.

Продължение