Денонощно видеонаблюдение

GSS предлага иновативна, изключително ефикасна и превантивна услуга в областта на видеонаблюдението - денонощен видеомониторинг в оперативно-дежурен център (ОДЦ) на вашите обекти по зададени от вас критерии и параметри.

Подход на работа

Ако имате изградена система за видеонаблюдение, служители от GSS ще свържат посочените от вас камери към техен оперативен център и ще ги наблюдават денононощно или в посочени от вас часове.

Ако нямате изградена система за видеонаблюдение, специалисти от GSS ще проектират, доставят и монтират за собствена сметка система, съобразена с нуждите ви. Ще свържат посочените от вас камери към техен оперативен център и ще ги наблюдават денононощно или в посочени от вас часове. Единственият ви разход е месечната такса за наблюдение и реакция.

Специалист от GSS съгласува с клиента реакциите на дежурните служители от фирмата в ОДЦ при различни ситуации - обаждания на сот, охранителна фирма, собственик или друг метод за безопасност на обекта ви.

Какво ви предлага GSS?
  • Денонощно видеонаблюдение.
  • Високо технологичен мониторинг център.
  • Коректност, професионализъм, дискретност.
  • Реакция при ситуации по начин, съгласуван с вас.

Цени на услугата

Услугата видеомониторинг е подходяща както за юридически, така и за физически лица, складове, строителни обекти, търговски помещения, бизнес и административни сгради, учебни заведения. Възползвате се от безплатна консултация и препоръки за периметър на видеонаблюдението, обхват на камерите, уязвими места и други специфични особености на обекта.

С техника на GSS:
  • 1-4 броя камери: 50 лева месечна такса за 1 камера;
  • 4-10 броя камери: 45 лева месечна такса за 1 камера;
  • над 10 броя камери: цена по договаряне.
С техника на клиента:
  • 1-4 броя камери: 40 лева месечна такса за 1 камера;
  • 4-10 броя камери: 35 лева месечна такса за 1 камера;
  • над 10 броя камери: цена по договаряне.

В цената са включени денонощен мониторинг, реакция при определени от клиента ситуации, запис до 30 дни.


Партньори

Секюрити Алианс ЕООД ЗАД Алианц България Мобилтел РАЙФАЙЗЕН БАНК АД МАЙНИНГ ООД СОТ ЕООД


Те избраха сигурността

Уолтопия АД Метросити Мол Хьорман България Фреш Енд Фууд Лоджистик Централен кооперативен съюз АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ АД SPM Ltd VHS Bulgaria

X блог за сигурност и охрана

Информиран избор