Денонощно видеонаблюдение

GSS предлага иновативна, изключително ефикасна и превантивна услуга в областта на видеонаблюдението - денонощен видеомониторинг в оперативно-дежурен център (ОДЦ) на вашите обекти по зададени от вас критерии и параметри.

Подход на работа

Ако имате изградена система за видеонаблюдение, служители от GSS ще свържат посочените от вас камери към техен оперативен център и ще ги наблюдават денононощно или в посочени от вас часове.

Ако нямате изградена система за видеонаблюдение, специалисти от GSS ще проектират, доставят и монтират за собствена сметка система, съобразена с нуждите ви. Ще свържат посочените от вас камери към техен оперативен център и ще ги наблюдават денононощно или в посочени от вас часове. Единственият ви разход е месечната такса за наблюдение и реакция.

Специалист от GSS съгласува с клиента реакциите на дежурните служители от фирмата в ОДЦ при различни ситуации - обаждания на сот, охранителна фирма, собственик или друг метод за безопасност на обекта ви.

Какво ви предлага GSS?
  • Денонощно видеонаблюдение.
  • Високо технологичен мониторинг център.
  • Коректност, професионализъм, дискретност.
  • Реакция при ситуации по начин, съгласуван с вас.

Цени на услугата

Услугата видеомониторинг е подходяща както за юридически, така и за физически лица, складове, строителни обекти, търговски помещения, бизнес и административни сгради, учебни заведения. Възползвате се от безплатна консултация и препоръки за периметър на видеонаблюдението, обхват на камерите, уязвими места и други специфични особености на обекта.

С техника на GSS:
  • 1-4 броя камери: от 50 лева месечна такса за 1 камера;
  • 4-10 броя камери: от 45 лева месечна такса за 1 камера;
  • над 10 броя камери: цена по договаряне.
С техника на клиента:
  • 1-4 броя камери: от 40 лева месечна такса за 1 камера;
  • 4-10 броя камери: от 35 лева месечна такса за 1 камера;
  • над 10 броя камери: цена по договаряне.

В цената са включени денонощен мониторинг, реакция при определени от клиента ситуации, запис до 30 дни.


Партньори


Те избраха сигурността

X блог за сигурност и охрана

Информиран избор