Денонощен видеомониторинг за повече сигурност

По-голямата част от обществото иска да се подсигури срещу престъпните набези, а това може да се случи, ако гражданите и бизнесът потърсят специализирана охранителна фирма, която да предложи съвкупност от методи за охрана. Тези методи се касаят до физическа охрана на обекти, използване на сигнално-охранителна техника и не на последно място – видеомониторинг.
Продължение

Видеомониторинг в областта на сигурността и охраната

видеомониторинг
Видеомониторингът или денонощното видеонаблюдение е услуга в областта на сигурността и охраната, която предлага превантивна мярка срещу посегателство върху личната или частна собственост.

Видео контролът се извършва чрез изграждането на проект и поставянето на камери за видеонаблюдение на даден обект, като по този начин той се наблюдава 24 часа от оперативно-дежурен център. При ситуация на кражба, пожар, природно бедствие, нередност от оперативния център подават сигнал към охранителната фирма, която изпраща екип, който да провери обекта.
Продължение

За охранителните услуги в България

Физическа охрана

Сигурността е безценен фактор за щастлив живот, успешен бизнес и гарантирано спокойствие при отглеждането на децата. Всъщност тя е категория с универсален характер, която хората от край време се опитват да осигурят по максимално най-оптималния начин. За съжаление, органите на реда не винаги са достатъчни за тази сигурност, не поради некомпетентност, а заради все по-силно осезаемото и засилващо се усещане за опасност навсякъде и ограничен ресурс откъм кадри.
Продължение

Видеонаблюдение: сигурност за Вашия бизнес

необходимостта от видеонаблюдение

ВидеонаблюдениеАко желаете да намерите най-подходящото оборудване за видеонаблюдение, без излишни разходи и гарантирано да получите експертна техническа помощ, позвънете ни на (02) 444 2014. Можете да се възползвате от безплатна консултация и препоръки относно избора на техническо оборудване, необходимо за решаване на вашите проблеми в бизнеса.

Охрана със СОТ – част 1

Охраната със сигнално охранителна техника – проблеми пред сигурността

Актуалните тенденции в променящата се архитектура на сигурността в Европа и спецификите на българския частен охранителен сектор днес очертават сложна динамична картина. Тя отразява промени в:

  • характера и източниците на обществена и лична несигурност;
  • нарастване на потребността от обезпечаване на услуги, свързани със защита и сигурност и изискванията към тях;
  • промяна на типа субекти, осъществяващи специализираната охранителна дейност с преобладаващ дял на частната инициатива;
  • както и потребност от прецизиране на елементи в правната регулация на частната охранителна дейност у нас.

Продължение