За охранителните услуги в България

Физическа охрана

Сигурността е безценен фактор за щастлив живот, успешен бизнес и гарантирано спокойствие при отглеждането на децата. Всъщност тя е категория с универсален характер, която хората от край време се опитват да осигурят по максимално най-оптималния начин. За съжаление, органите на реда не винаги са достатъчни за тази сигурност, не поради некомпетентност, а заради все по-силно осезаемото и засилващо се усещане за опасност навсякъде и ограничен ресурс откъм кадри.

При условия на несигурни времена, в каквито живеем днес, да се разчита на физическа охрана в лицето на професионални фирми за охрана, е разумен подход за полагане на допълнителни усилия за съхранението на живота на близките или на подопечните, а също така и за законна защита на бизнеса, работното място, имотите, публичните сгради. Фактът, че у нас дейността на охранителните фирми се регулира от ЗЧОД (закон за частната охранителна дейност) е  гаранция, че охраната се извършва единствено от лицензирани агенции за охрана и отговарящи на нормативната уредба лица и юридически субекти. Поради тази причина стотици компании в страната опират до охранителните услуги, предлагани от лицензираните за дейността фирми.

Бизнесът е не по-малко облагодетелстван от възможността да разчита на охраняване на обектите си, тъй като кражбата като престъпно деяние и посегателство върху човешката дейност е най-често срещаният криминален акт на територията на страната. Немалко охранителни фирми в София предлагат и монтиране на така наречените скрити камери за видеонаблюдение, които служат за превенция от издаване на фирмена тайна, непозволени действия на служителите от гледна точка на нелоялната конкуренция и неспазване на основните им задължения, както и за много други допълнителни цели, създаващи условия за законов и сигурен бизнес в страната.

Макар и за някои хора наемането на физическа охрана да звучи прекалено помпозно, то в редица случаи правилната организация на охранителната дейност, опитът на експертите на фирмата и коректното изпълнение на договорената услуга, е сигурната предпоставка за защита от посегателства върху човешкия живот и собствеността, както и за  осигуряване на спокойното функциониране на бизнеса.

Няма коментари

Напишете коментар

Без спам коментари