Професионална физическа охрана

GSS е охранителна фирма в София и страната, тясно специализирана в предлагането на професионална физическа охрана. Служителите в сектора са лицензирани съгласно изискванията на Закона за частна охранителна дейност. Завършили са успешно тестове за психическа и физическа пригодност, както и допълнителни вътрешнофирмени обучения, разработени от специалисти и съобразени с нуждите на клиента и спецификата на извършваната охранителна дейност.

Физическата охрана се осъществява от униформени служители на GSS, оборудвани с помощни средства за самозащита, лична идентификационна карта, паник бутон, средства за връзка - радиостанции и мобилни телефони. Подборът на охранители е индивидуален за всеки обект и съобразен изцяло с изискванията на Възложителя. Охраната може да бъде дневна, нощна или денонощна според спецификата на обекта и съобразена с бюджета на клиента.


Подход на работа

Преди поемането на обект под физическа охрана, специалистите от GSS извършват за собствена сметка охранително обследване и анализ на риска. Според получените резултати се оформя цялостна концепция за сигурност, предложение за осъществяване и организация на охраната, решения за подобряване на сигурността, план за охрана на обекта и инструкции за особените задължения на охранителите. След поемането на обект под охрана, ГЛОБАЛ СЕКЮРИТИ СЪРВИСИС е денонощно на разположение на клиента, чрез специално назначен служител - "организатор охрана", който извършва следните дейности:

  • контролира и ръководи охранителната дейност, изготвя месечни справки и анализира протичането на охранителния процес;
  • набелязва и осъществява превантивни мерки за недопускане на престъпни посегателства на обекта;
  • осъществява връзка с органите на МВР и при необходимост с други служби;
  • осъществява връзка с Възложителя;
  • извършва периодични обучения и инструктажи на охранителите за действия в различни аварийни и екстремни ситуации, в зависимост от спецификата на обекта.

Заявка за обратно позвъняване

Ние ще ви позвъним

Ще използваме Вашите данни единствено за целите на Вашите запитвания и с Вашето съгласие.

След сключен договор за физическа охрана, GSS предлага изключително преференциални цени за сигнално охранителна техника, видеонаблюдение и контрол на достъп.


Партньори


Те избраха сигурността

X блог за сигурност и охрана

Информиран избор