Професионална физическа охрана

GSS е охранителна фирма в София и страната, тясно специализирана в предлагането на професионална физическа охрана. Служителите в сектора са лицензирани съгласно изискванията на Закона за частна охранителна дейност. Завършили са успешно тестове за психическа и физическа пригодност, както и допълнителни вътрешнофирмени обучения, разработени от специалисти и съобразени с нуждите на клиента и спецификата на извършваната охранителна дейност.

Физическата охрана се осъществява от униформени служители на GSS, оборудвани с помощни средства за самозащита, лична идентификационна карта, паник бутон, средства за връзка - радиостанции и мобилни телефони. Подборът на охранители е индивидуален за всеки обект и съобразен изцяло с изискванията на Възложителя. Охраната може да бъде дневна, нощна или денонощна според спецификата на обекта и съобразена с бюджета на клиента.


Подход на работа

Преди поемането на обект под физическа охрана, специалистите от GSS извършват за собствена сметка охранително обследване и анализ на риска. Според получените резултати се оформя цялостна концепция за сигурност, предложение за осъществяване и организация на охраната, решения за подобряване на сигурността, план за охрана на обекта и инструкции за особените задължения на охранителите. След поемането на обект под охрана, ГЛОБАЛ СЕКЮРИТИ СЪРВИСИС е денонощно на разположение на клиента, чрез специално назначен служител - "организатор охрана", който извършва следните дейности:

  • контролира и ръководи охранителната дейност, изготвя месечни справки и анализира протичането на охранителния процес;
  • набелязва и осъществява превантивни мерки за недопускане на престъпни посегателства на обекта;
  • осъществява връзка с органите на МВР и при необходимост с други служби;
  • осъществява връзка с Възложителя;
  • извършва периодични обучения и инструктажи на охранителите за действия в различни аварийни и екстремни ситуации, в зависимост от спецификата на обекта.

Заявка за обратно позвъняване

Ние ще ви позвъним

Ще използваме Вашите данни единствено за целите на Вашите запитвания и с Вашето съгласие.

След сключен договор за физическа охрана, GSS предлага изключително преференциални цени за сигнално охранителна техника, видеонаблюдение и контрол на достъп.


Партньори

Секюрити Алианс ЕООД ЗАД Алианц България Мобилтел РАЙФАЙЗЕН БАНК АД МАЙНИНГ ООД СОТ ЕООД


Те избраха сигурността

Уолтопия АД Метросити Мол Хьорман България Фреш Енд Фууд Лоджистик Централен кооперативен съюз АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ АД SPM Ltd VHS Bulgaria

X блог за сигурност и охрана

Информиран избор