Охрана със СОТ – част 2

Охрaната със Сигнално Охранителна Техника

Проблеми пред сигурността и възможни решения

Практиката в частната охранителна дейност поставя високи изисквания за да бъде гарантирана максимална сигурност. Те обаче, следва да бъдат ясно разписани, нормативно определени и стандартизирани.

Когато става въпрос за техническа охрана не е достатъчно охраняваният обект просто да се обезпечи със СОТ. Техниката, с която се изгражда системата трябва да бъде достатъчно съвременна и надеждна, както и да отговаря на най-високи технологични изисквания, за да се гарантира сигурността. За да бъдат актуални и в крак с последните тенденции и технологии, Дежурен Мониторинг Центрове от своя страна трябва да са в състояние да приемат и обработващи сигнали по различни и възможно повече, като тип и брой канали за връзка с обектовите СОС – жични: телефонни, модеми, IP, интернет и безжични: Радио, GSM, GPRS;

Продължение

Охрана със СОТ – част 1

Охраната със сигнално охранителна техника – проблеми пред сигурността

Актуалните тенденции в променящата се архитектура на сигурността в Европа и спецификите на българския частен охранителен сектор днес очертават сложна динамична картина. Тя отразява промени в:

  • характера и източниците на обществена и лична несигурност;
  • нарастване на потребността от обезпечаване на услуги, свързани със защита и сигурност и изискванията към тях;
  • промяна на типа субекти, осъществяващи специализираната охранителна дейност с преобладаващ дял на частната инициатива;
  • както и потребност от прецизиране на елементи в правната регулация на частната охранителна дейност у нас.

Продължение