Често задаван въпрос относно нуждата от личен бодигард

Личен бодигард

„Имам нужда от личен бодигард, който да е единствен по рода си, за да обезкуражи желанието на потенциалните злоумишленици да ми причинят каквато и да е вреда. Можете ли да ми помогнете?“

Продължение

Лична охрана: пресичане на опасност

Анализ на риска и заплахата

В общата категория „опасност” попадат рискът и заплахата. Риск е нивото на излагане срещу заплаха. Заплаха е установено намерение за физическо или психическо посегателство. Личната охрана предполага готовност за ситуации от екстремен тип (ситуативни кризи). Тези ситуации се различават според характера на опасност, който определя и характера на противодействие. Готовността изисква ефективен ситуативен анализ, бърза и точна оценка за вида опасност с избор на адекватно противодействие, без да се допуска свръхреакция. Свръхреакцията представлява нереципрочно на опасността ответно действие.

Продължение

Лична охрана

лична охрана

Личната охрана има както древна традиция, така и оформящи се актуални международни стандарти. Тя възниква под формата на частна охрана, като с развитието на държавността се институционализира, а в съвременния свят двете форми, частна и институционална, съществуват паралелно.

Продължение