За частната охранителна дейност у нас

Преди назначаването на служител като охранител, портиер, поддръжка или просто познато лице, което се нуждае от работа, за да охранява даден обект, е от изключителна важност да се предвиди доколко ефективна ще е дейността и какви резултати се очакват от нея. Логичен ли ще е изборът относно поверяването на живота, сигурността на близките и охраната на обекти в ръцете на случайни лица или екипи без квалификация, права, познания, опит и достатъчно съвестно отношение, за да извършват тази дейност?

За да се осъществи качествена охранителна дейност, са необходими комплексни качества като безупречно добра подготовка, познаване на рисковете на работата, предприемане на адекватни действия при различни ситуации на опасност и висок контрол на дейността.

Назначаването на неквалифицирано лице на позиция охранител, не само е в разрез със закона за Частната охранителна дейност, според който има предвидени санкции до 50 000 лева, но може да предизвика и мащабни катастрофални проблеми за охраняваните субекти. Единствено лицензиран охранител, назначен с договор към охранителна фирма има право да извършва пропускателен режим чрез проверка на документи за самоличност, да дава задължителни разпореждания на охранявания обект и да предприема мерки като задържане на нарушители, недопускане в обекта и други действия, описани в ЗЧОД.

Кадрите, които се осигуряват от лицензираните охранителни фирми, отговарят на законови изисквания като липса на следствени дела, чисто съдебно минало и успешно преминат курс за охранители. С тези категорични изисквания се гарантира отговорно и коректно отношение към поетите задължения. Не бива да се забравя, че фирмите, предлагащи частна охранителна дейност влагат всички средства и време в обучението и квалификацията на своите кадри. С това те целят да осигурят най-високо ниво на сигурност и охрана, за да изградят и запазят доверието на клиентите, както и реномето си в охранителния сектор.

Охранителната дейност е специфична, отговорна и изключително рискова професия. При необходимост от сигурност, единственото правилно решение е изборът на лицензирана охранителна фирма, отговаряща на всички законови изисквания.

Няма коментари

Напишете коментар

Без спам коментари